Nikdy neľutuj čo si spravil v minulosti, lebo vtedy si to tak chcel.Srpen 2009

Ženy 1

29. srpna 2009 v 21:15 OBRÁZKY ŽENY


Kto sú anjeli?

28. srpna 2009 v 23:10 | zdroj: http://summerday.blog.cz |  RÍŠA ANJELOV A INÉ ČLÁNKY
Menoanjel(hebr.:מלאך male'ách; gr.:ἄγγελος angelos) nie je menom prirodzenosti, ale menom funkcie; znamenáposol. Je to nadprirodzená duchovná bytosť podriadená Bohu slúžiaca človeku. V iných náboženstvách viacerým bohom.

Nie sú v dostahu nášho obyčajného vnímania; žijú v inom svete. Spôsob ako si ich ľudia predstvujú, si stále žiada vracať sa k prameňom náboženského symbolizmu.

Prvé nákresy anjelov môžeme nájsť už v starom Egypte. Už v tedy ich pokladali za prostredníkov medzi bohmi a človekom. Znázorňovali sa ako okrídlené zviera s ľudskou tvárou. Anjeli rodili deti, ale aj cítili (napr.: hlad).

Anjeli sa vyskytujú aj v Biblii, ale veľa sa o nich nerozpráva. Existencia anjelov nikdy nebola v Biblii samostatnou témou. Viac sa o anjeloch môžeme dozvedieť v apokryfoch.

Starý Zákon často predstavuje Boha ako nejakého vladára (preberá črtu z orientu a mytológie a prispôsobuje ju zjaveniu jediného Boha). Členovia jeho dvora sú jeho služobníkmi, volajú sa svätí, alebo synovia Boha.

Biblické správy poznajú aj Jahveho anjela, ktorý nie je rozdielny od samého Boha (Gn 16,7; 22,11; Ex 3,2; Sdc 2,1)


Sväté písmo zjavuje troch hlavných anjelov: Michael, Gabriel, a Hellel ben Sachar (Lucifer), ktorý padol a následne sa stal vodcom zlých anjelov, Satanom. Jeden verš zo Zjavenia Jána hovorí o tom, že do svojej vzbury so sebou vtiahol jednu tretinu anjelov.

Jeho meno znamená:

Michael: Kto je ako Boh?

Gabriel: Boží hrdina

Pôvodné meno tretieho kniežaťa bolo Héllél ben Sáchár, ktoré znamená: skvejúci sa / žiariaci / chváliaci / syn rannej zory . Toto hebrejské meno (Iza 14:12) preložili autori Septuaginty výrazom heosforos, čo znamená ranná hviezda. Latinský preklad tohto výrazu je meno Lucifer (obidva výrazy znamenajú nosič svetla ). On sa vzbúril a padol ešte pred stvorením človeka a dostal nové meno: v hebrejčine Satan, v gréčtine Diabolos čo znamená: žalobca, ohovárač, protivník, nepriateľ .

Anjeli sú slúžiace duchovné bytosti, ktoré Boh stvoril na to, aby poslúchali jeho vôľu. Sú nespočítateľní, vzhľadom na ich moc a silu sú na vyššom stupni ako človek.Anjeli majú aj rôzne funkcie, jedni sa iba modlia k Bohu, iní sú vysielaní, aby doručovali správy tvorom na Zemi, ďalší sú zosielaní ako ochrancovia pozemšťanov a ešte ďalší bojujú s diablom, títo sú považovaní za iniciátorov hriešnych pokušení.
Anjeli sú neviditeľní, ale môžu na seba zobrať podobu viditeľných vecí. Zvyčajne sa zobrazujú s krídlami a vyzerajú buď ako dospelí alebo ako deti. Tvora bez tela nemožno zobraziť. Krídla nepochybne súvisia s ich prácou poslov Boha, ktorý žije na nebesiach. Anjeli žijú práve v tom elemente, ktorého pôsobením evolučne vznikli u vtákov krídla, žijú v éterickej sfére Zeme, rovnako ako my žijeme v jej fyzickej sfére. Nemôžu tak pôsobiť bezprostredne na našu fyzičnosť, ale na našu predstavivosť alebo na životné procesy v našom tele a v ostatnej prírode áno.


Rád anjelov tvoria anjeli Boha a anjeli Satana. Úlohou anjelov Božích je chvála a uctievanie Boha, vykonávanie Jeho prikázaní, odoslanie Božích odkazov, služba veriacim ľuďom a najmä zastupovanie a ochrana detí. Anjeli sa zúčastňujú na uskutočňovaní plánov a sľubov Boha (napríklad pri hlásaní spasenia, v boji proti nepriateľským silám na strane Božieho ľudu, pri vykonávaní Božieho súdu).

Biblia zakazuje uctievanie anjelov. Sväté Písmo menuje štyri hlavné úrovne duchovných bytostí: tróny, panstvá, kniežatstvá a moci. (Roháčkov preklad)

K tomu, aby človek mohol komunikovať so svojim anjelom je treba v sebe samom vytvoriť dokonalé ticho a pokoj mysle i tela. Obvykle menej ľudí je schopných k tomu, aby sa chceli pozrieť hlboko do seba a svojho vnútra vzhľadom k faktu, že v takejto tíšine sa človeku zjavia všetky jeho potlačené a vytesnené komplexy menejcennosti, viny, strachy, výčitky svedomia za rôzne nie dobré skutky, mnohé potlačené túžby tela a mysle atď. A to nie sú veci vonkoncom príjemné, vidieť seba samého v pravom a nefalšovanom svetle - zrkadle, takého, aký v skutočnosti človek je. Tohto sa ľudia boja a preto väčšina odmieta samotu v tichu a pokoji, samotu s tichom, čo treba ku komunikácii som svojim anjelom. Naše oko je zrkadlom duše a vidieť sa v zrkadle bez príkras, naholo a so všetkým čo v duši človeka je... tak ľudia utekajú pred sebou a zatvárajú dviercia k možnosti duchovnej komunikácie a pomoci anjelov. Človek musí mať čisté svedomie alebo veľké nadšenie a odvahu vo svojom živote odčiniť všetko zlé čo napáchal.

Takže spojenie s duchovným svetom nie je len otázka nejakého triku, je to skôr otázka morálnej kvality, toho, ako človek žije. Ten, pre koho je jeho osobný život, jeho osobné dobro na prvom mieste, s anjelmi komunikovať ťažko môže, teda aspoň nie vedome. Neuvedomene je svojím anjelom vedený každý; a k akémusi priesaku do vedomia dochádza u obyčajného jednoduchého človeka len vo výnimočných prípadoch, keď ho krízová situácia prinúti k nejakému mimoriadnemu a skutočnému vzopätiu vôle.

Ríša anjelov

28. srpna 2009 v 22:55 | zdroj: http://centrum.mysteria.cz |  RÍŠA ANJELOV A INÉ ČLÁNKY


Mnohí si myslia, že anjeli existujú len v rozprávkach. Len si ich ľudia vymysleli, aby tak upokojili deti. A čo si myslíte, prečo sa deti upokoja už len keď sa spomenie slovo "anjel"? Pretože veľmi veľa detí si ešte spomína na nich alebo ich dokonca ešte vidí. Pri narodení každá duša dostáva jedného strážneho anjela, ktorý je pri nej počas jej celého pozemského života a odprevádza ju naspäť na jej miesto a v nasledujúcom živote, v ktorom bude duša opäť na Zemi, bude opäť ten istý anjel jej strážnym anjelom. Znova a znova cez životy stojí tam pri duši. Dáva na ňu pozor. Sprevádza ju každú minútu. Len veľmi zriedkavo nie je pri nej, v takomto prípade je však duša vo veľmi bezpečnom stave a napriek tomu, že nie je práve vedľa nej, pozoruje ju každú minútu, hocikedy ho duša potrebuje. Títo anjeli trávia na Zemi veľa času a len veľmi málo v ich domove, v "Ríši anjelov"!
Ríša anjelov je zvláštne, zázračné miesto v Stvorení. Ich ríša sa skôr dá prirovnať k ríši rozprávok. Žije tu veľa anjelov, s veľmi veľa dôležitými úlohami. Úlohou anjelov v Stvorení je napr. zúčastniť sa rôznych udalostí, zasvätení, spomedzi nich sú aj poslovia. Každá jedna vec, udalosť, ktorá existuje aj na Zemi, má príslušného anjela, ktorý sa tým zaoberá. On je poslom, nosičom správ danej udalosti. Ak napr. túžime po múdrosti, je aj anjel múdrosti, ktorý sprostredkuje túto našu túžbu pred Radu, prípadne pred Nebeského Otca.
Existuje veľa takýchto anjelov, ktorí napr. môžu stáť pri nás dovtedy, kým sa naučíme používať ich hodnotu. Pomáhajú, ukážu nám cestu. Anjel liečenia je napr. Samuel. Jeho môžeme volať, keď sme chorí a môžeme ho poprosiť, aby nás liečil, pokiaľ je to možné. Jeho farba je zelená. Môžeme mu zapáliť zelenú sviečku, ale môže byť aj biela. Každý anjel má vlastnú farbu. Keď im chceme urobiť radosť, môžeme im zapáliť sviečku takej farby, aká je ich farba. Samozrejme to nie je podmienkou. Už aj tomu sa veľmi potešia, keď im poďakujeme za pomoc alebo len jednoducho skúsime s nimi nadviazať kontakt. Skúsime ich počuť, všímať si ich.
Každý anjel má dôležitú rolu v Stvorení a vo vývoji duší, ale aj vo vývoji planét. Aj štyria archanjeli (hlavní anjeli) majú dôležitú úlohu, sú to Gabriel, Michael, Uriel, Rafael. Oni tiež majú vlastnú úlohu ešte popri tom, že riadia aj ostatných anjelov. Majú obrovskú silu. Napr. Uriel (má bielu farbu) pomáha pri videní. Aby sme veci okolo nás videli čistejšie. Rafael má obrovskú energiu (fialová farba), pomáha nám hýbať energiami okolo nás, pracovať s energiami. Michael a Gabriel odzrkadľujú mäkkosť, jemnosť. Tam sú ešte anjeli štyroch živlov, anjel zeme, ohňa, vody a vzduchu. Ich tiež môžeme volať, aby nás naplnili silou zeme, ohňa, vody a vzduchu. Existuje ešte veľa anjelov, o ktorých by sa dalo veľa napísať, keby sa to zmestilo do tejto knihy. O nich by bolo aj napísanie ďalšej knihy málo.
Len ich volajte, veď oni sa radujú tomu, keď môžu pomôcť. A keď sa radujú, vtedy aj spievajú. Už si počul spev anjelov? Len buď pozorný! Keď budeš všímavý, bdelý, pozorný a naozaj ich chceš počuť, raz ti určite zaspievajú!
Posolstvo anjela mieru:
Ak naozaj chcete vedieť, čo je to, čím môžete urobiť veľký skok vo svojom duchovnom vývoji, len vyhľadajte pokoj. Volajte ma a ja budem tam, s vami. Pomôžem vám dosiahnuť vnútorný pokoj a mier, prostredníctvom ktorých bude pokoj a mier aj vo vašom okolí.
Na to, aby ste videli čisto a ostro je dôležité, aby ste v sebe, aj okolo seba mali mier, lebo kde sa rozšíri mier, tam sa nasťahuje aj čistá láska. Stačí, keď si sadneš, utíšiš sa a naladíš sa na mňa. Môžeš to urobiť vlastnými slovami alebo použiješ to, čo ti nadiktujem:

"Volám ťa, anjel mieru,
aby ma naplnila celá tvoja bytosť.
Prosím, pomôž mi, aby pokoj a mier
naplnil celú moju bytosť.
Pomôž, aby som bol otvorený,
dôvera a láska
boli mojimi hlavnými cnosťami!"


Ak ma zavoláš, ja ťa vždy navštívim a pomôžem ti.
Ži tak, aby ťa vždy viedla predovšetkým láska. Precíť svoju dušu. Nalaď sa aj viackrát denne na svoje vnútro, na svoju dušu.
Pokús sa ju precítiť. Nenechaj, aby ťa zotročila tvoja myseľ.
Ak sa sústredíš na svoju dušu, budeš cítiť slobodu. A keď na svoju myseľ, na svoje myšlienky, budeš sa neustále cítiť ako otrok. Ak sa človek dlho zdržiava vo svojej hlave, vo svojej mysli, vtedy sa stane to, že sa dostane do hlbokej depresie. Cíti, že sa dostal do zajatia a nevidí cestu von. Myseľ ho zatvorila. Stal sa otrokom vlastnej mysle. Vidí len myšlienky vlastnej mysle, ktorá je čoraz panovačnejšia, hrubšia. Zachytil ho kolobeh myšlienok a iba sa krúti, krúti ďalej dookola.
Ak sa toto kolo rozkrúti príliš rýchlo, niet zastavenia, nedá sa vystúpiť. Jediná možnosť je, ak svoju pozornosť presuniem na svoju dušu, na svoje pocity. Mimoriadne dôležitý je objekt našej pozornosti, na čo dávame pozor, na čo sústredíme svoju pozornosť. "Veď, čomu dávaš pozornosť, tým sa stávaš"- toto je jeden z pradávnych zákonov, ktorý keď preskúmate pozornejšie zistíte, že naozaj je v tom veľa pravdy. Viete, že naozaj je to pravdivé. Viete, že všetko, čo vás obklopuje je energia. Aj teba obklopujú energie, aj tvoje myšlienky sú energie, aj ty sám si energia. Hoci tu ide o energie rôznych vibračných úrovní, predsa je všetko energia. Ak niečomu venuješ veľa pozornosti, dávaš tomu časť svojej energie. A ak sa tá vec alebo bytosť zapojí do komunikácie, alebo to, čo robíš, robíš s láskou, tú istú časť energie, ktorú si vložil, dostaneš späť. Toto je princíp dávania - prijímania, na základe ktorého funguje aj Stvorenie.
Takýchto základných zákonov je veľmi veľa a mal by si si ich predovšetkým uvedomiť, podľa nich žiť a vtedy by bolo všetko oveľa jednoduchšie, ba dokonca by si bol aj načistom s dianím okolo seba.
Preto je dôležité, aby si venoval svoju pozornosť láske, mieru a svojmu vnútornému svetlu. Buď ty sám svetlo a láska a vtedy nebudeš musieť hľadať vonku. Nastoľ teda v sebe mier, aby bol mier aj okolo teba. Nasleduj svoju vnútornú bytosť, ži a konaj podľa svojho vnútra. Nech ťa vždy vedie láska, nachádzajúca sa vo tvojom vnútri, buď otvorený novým veciam. A vždy buď bdelý.
"Volaj teda anjela mieru, ak cítiš, že ho potrebuješ. Neboj sa ho, veď vždy, každému pomáha s láskou. Anjeli nikdy nerobia rozdiely medzi ľuďmi. Len ich volaj a preciťuj ich prítomnosť. Pros ich o pomoc, aby ti mohli pomôcť. A nielen vtedy, keď už nenachádzaš východisko. Pokús sa s nimi nadviazať kontakt už teraz. Ver mi, oni tam naozaj budú, ak skutočne chceš!
Zapáľ im jednu sviečku a uvidíš, ako sa tomu budú tešiť. Skoro priamo budeš cítiť, ako tancujú okolo teba. Len, ako to hovoria aj oni, buď bdelý a otvorený!"


(ukážka odkazu zo seansy, prijatého pre konkrétnu osobu na konkrétny problém:)
Pre J., ktorý je veľmi tichý, uzavretý, anjeli odkázali nasledovné …

Veľmi ťažko sa otvára navonok, čo je kvôli tomu, že sám seba uzaviera. Jeho úlohou by bolo, aby prekročil hranice svojho súčasného ja, svojej mysle. Nemal by dovoliť, aby ho vlastná myseľ uzavrela do väzenia. Toto sa však môže diať len preto, lebo aj on samotný sa niekde tiež bojí slobody. Nevie čo má s ňou robiť. Preto sa radšej utieka do samoty. Nech sa pokúsi zahĺbiť do seba a oslobodiť sám seba.
Nech nájde zmysel svojho života.
Budhizmus ako smer by bol preňho veľmi dobrý, avšak musí dávať pozor na to, aby aj to použil len ako dočasnú pomôcku pre svoj pokrok. Nemal by dovoliť, aby ho to strhlo so sebou. Nemal by nechať, aby ho jeho minulý život odviedol zo správnej cesty. Má sa pokúsiť robiť také cvičenia (napr. tai-chi), ktoré vyslobodia jeho zablokované energie. Môže robiť hocičo, k čomu ho ťahá. Už by nemal byť ďalej lenivý, nemá sa už obracať do seba, nemal by uzavierať sám seba. Má nechať, aby sa jeho vnútorné ja prejavilo! Má pracovať na sebe. Nech sa pozrie zoči voči svojmu strachu a nech nenechá, aby ho strhli dole!
Nech pozoruje sám seba! Nech robí hocičo, len nech robí aspoň niečo! Len tak môže nazbierať skúsenosti. Má prežívať svoj život. Má kráčať po ceste na to, aby pokročil!


Záver

Ver, že aj nad tebou žiari hviezda, ktorá je tvoja. Tvoj anjel strážny stojí pri tebe a dáva na teba pozor. Nech je tvoj život hocijako ťažký vedz, že my sme vždy s tebou. Potrebuješ len skúsenosti. Opusť spupnosť, tvrdohlavosť, trucovitosť a nechaj, aby ťa viedla láska. Vtedy sa určite nájdeme, stretneme. Také roviny sa otvoria pred tebou, kde sú prvotné láska, svätá vôľa a spravodlivosť. Ak si už nastúpil na cestu, ak si ochotný čo i len trochu sa otvoriť voči nám, my urobíme dvakrát toľko krokov k tebe.
Len si dôveruj, dôveruj nám, ale predovšetkým dôveruj svojmu Nebeskému Otcovi. Jeho láska je nekonečná. Môžeš urobiť hocikoľko chýb, mnohokrát môžeš spadnúť, len buď ochotný vstať a zbadať, že On ti podáva svoju ruku.
Tak sa jej chyť!Ďalšie ukážky z knihy sú v Magazíne Duchovno.


Zaľúbené sms erotické a o sexe

28. srpna 2009 v 22:36 | zdroj: http://www.zalubene.sk |  VŠETKO O LÁSKE
Očami vyzliekam z Teba šaty, ústami hladkám tvoje nežné pery. Rukami sa dotýkam Tvojho tela, pohľadmi si Ťa priviniem okolo seba.

Tvoje očká ligocú sa v mojich, moje ruky skrývajú sa v tvojich, tvoje pery sladko hladia moje, tak ako sa chvejú hviezdy na oblohe. Chceš ma, hneď?

Ak máš chuť na milovanie, stretnime sa spolu tajne. Najprv vínko, dáky keksík, teplý kúpeľ, skvelý sexík. Ak chceš toto všetko mať, stačí mi len odpísať...

Chcem s tebou splaviť rieku nežnosti, chcem prežiť noc plnú radostí, počuť a cítiť každé tvoje chvenie, nemám ťa pri sebe a to je na zbláznenie. :-))) Ľúbim Ťa!

Vezmem ťa do náručia a z neho nikdy nepustím. Pobozkám ťa jemne, do postele uložím. Bude to moja veľká snaha, aby si ležala so mnou nahá... LŤ

Si moje slniečko, si môj miláčik, písmenká posielam, no má to však háčik. Bez teba zaspávam, plačem jak dieťa, pusu ti posielam, miláčik chcem ťa!

X35 15 WA73Z ........ Túto magickú šifru vymysleli najmúdrejší ľudia na svete. Ty sa teraz vráť na začiatok tejto SMS, otoč mobil dole hlavou a čítaj!

Keby každá kvapka, čo dnes spadne z neba bola tvojím bozkom, prosila by som oblaky, aby neprestalo pršať nikdy!

Ty chceš bábo, však? Tak to aby sme už začali nacvičovať, ako sa to robí :-).

Vraví sa, že bozkom vyjadríš všetko a zároveň nepovieš ani slovo. Tak kedy začneme takto spolu komunikovať?

Chceš objatie? Ale to vedie k bozku, bozk k bozkávaniu a bozkávanie k milovaniu. Tak teda chceš to objatie?

Chcem cítiť voňu tvojho tela, chcem perami dotýkať sa Tvojich pier. Chcem Ťa stále cítiť vedľa seba a milovať Ťa tak, ako viem. Tak smiem?

Len môj jazyk vie, čo tvoj ešte nie. Rozpáli ťa kedy chceš, za chviľočku odpadneš. Jeden háčik to však má, potom musíš aj ty mňa!

Chcela by som Ti dať jednu pusu na čelo, druhú na Tvoje hebké pery, ďalšiu na Tvoju hruď a poslednú na... Ľúbim Ťa!

Milovanie v daždi,to nás oboch dráždi.Kvapky tečú po tele,jazykom ich zotrieme.Sladko sa oddať krásnym hrám,úžasný pocit pri tom mám,že to raz s Tebou vyskúšam.

Nechytaj ma za kolienko, to je samá kosť, chyť ma radšej trochu vyššie, tam je mäska dosť... :-)

Dychom svojím orosím ti uško, telom svojím prikryjem ti bruško, cítiť dotyk tvojich pier - po tom túžim, to mi ver. Ak aj ty máš na to chuť, odpíš! Pá-pá, cmuk.

Ústočkám dať sladký božtek, jeden pridať aj na noštek. Pritom hryzkať malé uško, rukou hladkať krásne bruško. Ak máš na to tiež chuť, tak mi napíš. CMUK!

Myslíš, že by bolo pekné vidieť zajtra ráno tvoje tričko a nohavice vedľa mojej postele? Ľúbim ŤA.

Posielam ti milión pusiniek na jedno skryté miestečko na tvojom tele. Veď ty už vieš na ktoré :-). LT.

Chcel by som si nakresliť nejakú nahotinku. Budeš mi stáť ako modelka? Ľúbim ŤA.

Lepšie je umilovať sa k smrti, než v domove dôchodcov spomínať na pracovné úspechy. Ideš zomrieť so mnou?

Už si teraz jazyk brúsim, že si s Tebou niečo skúsim. Rozpálim ti srdce zdravé, až ti bude búšiť v hlave. Milovať sa s Tebou chcem, zbaľ si veci a príď sem.

CH - ako chvenie, C - ako city, E - extáza, M - ako milovanie, T - ako túžba, A - ako áááchchch. Ak veľké písmená pospájaš, budeš mi rozumieť.

Prijímateľ tejto SMS je povinný zaplatiť pokutu v podobe vášnivého bozku. V opačnom prípade sa pokuta zvyšuje na 24 hodín vášnivého milovania s odosielateľom.

Zaľúbené sms na dobré ráno

28. srpna 2009 v 15:35 | zdroj: http://www.zalubene.sk/sms |  VŠETKO O LÁSKE
Dobré ránko, vstávaj hore, veď slniečko je už na obzore. Posielam Ti veršík krátky, nech je tento deň ako si Ty - KRÁSNY. Cmuk!

Ranný lúč Ti padol do okna a ty vstávaš bez pusy odo mňa. Aspoň jednu Ti poslať chcem, aby si mala krásny deň. LŤ

Dobré ránko láska moja, chcela by som byť len tvoja. Ako ranný lúč, ktorý ťa pohladí, tak i ja túžim po tvojom objatí! Dobré ránko, dobrý deň.

Milujem ťa každý deň. Myslím stále na teba, hlavne keď sme od seba. Som do teba zbláznená - si moja láska jediná.

Slniečko už ráno vstalo, anjelika pobozkalo. Dobré ránko, krásny dník, jediný môj anjelik. Zarána hneď na líčko, sladký božtek zlatíčko. Milujem ťa!

Slniečko už dávno vstalo, po oblohe kráča, zobudilo lienku, včielku a každého spáča. A ty ešte spíš, že sa nehanbíš? Dobré ránko, miláčik. Cmuk!

Slniečko zas ráno vstalo, aby ma už zobudilo. Ale ja už nespím, len na Teba myslím! Dobré ránko ANJELIK.

Zaľúbené sms na dobrú noc

28. srpna 2009 v 15:25 | zdroj: http://www.zalubene.sk/sms |  VŠETKO O LÁSKE
Na dobrú noc

Ak ešte nespíš a vládzeš čítať, pred tým, než sa ti začnem snívať, jeden sladký božtek na pery ti dám a potom ťa už s láskou sladkým snom prenechám.

Slniečko už dávno spí, no mesiačik nie - dáva pozor na ľudí, ktorým spať nechutí. Zavri oči, prejdi tmou, stretneme sa v ríši snov. Dobrú noc miláčik!

Ľúbiť je menej, milovať viac. Ľúbiť je sľúbiť, milovať dať. Ľúbiť je ráno, milovať noc. Ľúbiť je málo, milovať moc. Prajem ti krásnučkú noc!

Keď sa zobudíš na pocit bozkov blúdiacich po tvojom tele, pokojne snívaj ďalej. To ťa budí len moja túžba po tebe. Dobrú noc!

Láska moja, si to najkrajšie, čo ma v živote stretlo. Si vzácnejší než denné svetlo. Milujem ťa tak strašne moc, chcela by som byť pri tebe každú noc. Dobrú!

Noc čo noc snívaš sny, v nich svet je krásny, užasný. Ver, raz príde deň, v ktorom splní sa ti každý sen. No dosť bolo mojich slov, veľa šťastia v ríši snov!

Tuto správu sa písala za mesačnej noci, aby ju čítali tvoje krásne oči. A aby vedeli pekne spať, tak ti v tejto správe sladký boštek musím dať!

Do ticha noci vplávam sťa tieň, ak privrieš oči zmením sa v sen. Pohladím líce, postrážim spánok. Pokojne spinkaj, som nočný vánok. Ľúbim Ťa!

Poslal som za tebou anjela aby ťa strážil, keď budeš spať. Ale on sa vrátil a povedal, že anjel nemôže strážiť anjela... Dobrú nôcku!

Keď je noc dlhá a ty už spíš, premýšlam o tebe, o čom tak sníš. Možno sníš o láske, možno o nehe. A ja by som bola najradšej pri tebe... Ľúbim ŤA!

Predám pusu na dobrú noc vo veľmi dobrom stave. Zaručujem príjemný pocit na perách a dobrý spánok. Cena dohodou. Ľúbim ťa!

Nezabudni, keď hviezdy zhasnú; nezabudni na chvíľu krásnu; nezabudni, keď pôjdeš spať, že tam v diaľke niekto na teba myslí a má ťa rád! Ľúbim Ťa! Bolí to, keď nie si pri mne, keď zaspávaš niekde inde.

Cítim úzkosť na svojej hrudi, každú noc ma zo spánku budí. LŤ. Posielam ti na tvoj noštek, na dobrú noc malý božtek, nech sa ti zdá krásny sník, ty môj sladký anjelik.

Túžim zaspávať na tvojej hrudi, v žilách nám predsa láska prúdi. Tvoja navždy chcem byť, len snáď to nie je iba sen? ĽŤ

Si mojím snom krásnym, si anjelikom, pri ktorom sladko zaspím. Si túžbou mojou nekonečnou a navždy si láskou mojou večnou.

Keď sa v noci chystám spať, chcem sa s tebou milovať. Keď sa ráno zobúdzam, hľadám v izbe kde ťa mám.Takto žijem zo dňa na deň, spaľuje ma lásky plameň! Nech sa ti dobre zaspáva, keď ťa noc celú obíma a krásne sny nech sa ti zdajú, noční škriatkovia mi ťa postrážia a pusinku ti za mňa dajú :-).

Ked večer usínaš a Tvoje srdiečko búši, v diaľke žije niekto kto po tebe túži. Ťažko mi je bez Teba, smutný je tento čas, ako rada by som Ťa videla zas. ĽT

Je temná noc a ja pusu ti posielam. Šepkám si tvoje meno a tíško zaspávam. Už sa viac nemusíš báť, svoju lásku len tebe chcem dať!

K životu potrebujem tri veci: slniečko, mesiačik a teba. Slniečko pre pekný deň, mesiačik pre sladkú noc a teba navždy! Prajem krááásnu noc... :-)

Dobrú nôcku, krásne sníčky, odlož smútok do krabičky. Nech sa ti len krásne sníva, anjelik sa z neba díva. Ľúbim ŤA.

Keď večer zaspávam ďaleko od Teba, posledná myšlienka moja je len na Teba. Ľúbim ŤA.

Moje výtvory

28. srpna 2009 v 13:06 | rikiana |  OBRÁZKY MOJE POKUSY


Welcomky

26. srpna 2009 v 23:56 WELCOMKY

Kvety 2

26. srpna 2009 v 23:43 OBRÁZKY KVETY

Básne a sms

26. srpna 2009 v 21:55 VŠETKO O LÁSKE
Miesto kvetu vo váze
sex, chlapi a peniaze.
Na každý deň kvôli srande,
aspoň jedno malé rande.
Na každú noc miesto spania,
10 hodín milovania.
Ti praje .....Vtipné

Posielam kolovaniu sms o tom že, najsmutnejšie zvieratko na svete je MUZ, ma prsia bez mlieka, vtáka bez krídel, vajcia bez škrupiny a miešok bez peňazí. Udajne 80% žien sa nevídalo, lebo zistilo že kvôli 70gramom klobásy sa nevyplatí doma chovať cele prasa...


Ak sa k vám jedného dňa život otočí chrbtom, chyťte ho za zadok.
Ak chceš prežiť, musíš byť väčšia sviňa ako je dakedy život.
Keďže by nikto nechcel za mňa umrieť, nech mi nikto nehovorí ako mám žiť :)Kľudne mi povedz, čo si o mne myslíš a ja ti potom poviem, čo mi môžeš.
Kamarát je taký človek, ktorý keď mu povieš "Niekoho som zabil" odpovie: "Kde ho zakopeme?"
más tu sviatok veľkolepý netreba ti žiadne kvety miesto kvetov do vázy pretiahnem ta 3razy iba raz a potom stále drať ta budem v plnom cvale stiahnem z teba úzke rifle pretiahnem ta veľmi rýchle nežne stiahnem nohavičky strčím jazyk do kundičky a tam medzi stehnami prečešem ta zubami dám ti vtáka medzi nohy ja mám na to veľké vlohy budeš ho mat v svojej dierke budeš spievať jak v operke strčím ti ho do papuľky až po jeho tvrdé guľky

Videl som koňa zvracať, hada síkať, lietadlo po zábradlí cúvať, žabu do kameňa tĺcť, veveričku medveďa sukat, ale čo si ty za hajzla to som ešte nevidel :D:D:D:D:DMesiačik veľký, zlatistý,
origal brezu na listy:
Brezička, breza riekni mi,
prečo tak chlasceš noci, dni?
Pozrela breza do neba,
poldecák vliala do seba,
pritískla vodku ku perám:
mesiačik, ty kokso - umieram.
Čóó?! Skríkol mesiac na skaly.
Hovno!- skaly tri krát zvolali.
Nič sa tej ťave nedarí,
a škaredá je jak noc v chotári.
Zastenal pnisko opilý:
nemám čo húliť debili.
Sekeru mám zaťatú do dreva,
vodka sa mi zo žíl vylieva.
Mesiačik zašiel nastal deň,
grcali listy, grcal peň.
Keď svitla teplá nedeľa
,
ožratá breza umrela.Motýle

26. srpna 2009 v 20:59 OBRÁZKY MOTÝLE

Anjelíci

26. srpna 2009 v 20:01 | zdroj: http://www.gifzona.com |  OBRÁZKY ANJELI

ROMANTIKA

26. srpna 2009 v 19:00 | zdroj: http://www.gifzona.com |  OBRÁZKY ROMANTIKA

ŽENY

26. srpna 2009 v 17:59 | zdroj: http://gifzona.com, www.krasota.com |  OBRÁZKY ŽENYKvety 1

26. srpna 2009 v 16:15 OBRÁZKY KVETY

Servítková technika - základný postup

23. srpna 2009 v 15:24 | zdroj: http://www.vytvarnepotreby.sk/img/artikel/decoupage/servitky-postup.htm |  SERVÍTKOVÁ TECHNIKA


Pripravte si predmet, ktorý budete zdobiť. Môže to byť napr. predmet z dreva, papiera, terakoty,

polystyrénu, umelej hmoty alebo kameň.

Zvolený predmet najskôr natrite základnou farbou, najlepšie Marabu Decormatt alebo

Marabu Decorlack.

 1. Vystrihnite motív zo servítky, oddeľte spodné vrstvy a nechajte si len vrchnú vrstvu s motívom.

 2. Miesto, kam chcete nalepiť vystrihnutú servítku, pretrite lepidlom Marabu Lack&Kleber.

 3. Ešte na vlhké lepidlo opatrne priložte obrázok a jemne ho pritláčajte od stredu ku krajom,

 4. aby ste vyhladili vznikajúce záhyby. Nechajte uschnúť.


Tipy:

 1. S priloženým a ešte nezaschnutým obrázkom môžete jemne pohybovať, prípadne ho i odstrániť.

 2. Po zaschnutí alebo poškodení je jediná možná oprava v premaľovaní a opätovnom ozdobení.

 3. Kvetináče by mali byť nalakované aj z vnútornej strany aby neprepúšťali vodu.


Ruta voňavá

23. srpna 2009 v 14:58 | zdroj: http://slnieckova.sk |  LIEČIVÉ BYLINKY

Routa vonná,

Ruta graveolens L., Ruta

Výskyt: Pochádza z juhovýchodnej oblasti Stredozemného mora.Je to trváca rastlina so zdrevnatenými a rozkonárenými stonkami, sivozelené listy sú striedavé, dvojito až trojito perovito strihané. Žltozelené kvety vytvárajú koncové súkvetie.

Kvitne: Od júna do septembra, obľubuje teplé, slnečné i polotienisté prostredie chránené pred vetrom. Dáva prednosť pôde suchšej, priepustnej, ľahšej až piesočnato-hlinitej, dostatočne výživnej, s dobrou zásobou vápnika. Ruta vydrží na jednom mieste až dvadsať rokov.

Zber: Zberáme mladú vňať vrátane prízemných listov v čase, keď aspoň polovica porastu rozkvitla, a to za slnečných dní po rannom obschnutí rosy. Vňať zrezávame vo výške 15 cm nad zemou, čím dávame porastu možnosť, aby vznikli nové výhonky. Ďalší zber môžeme robiť o šesť až sedem týždňov. Posledný raz zberáme koncom augusta, aby rastliny pred zimným obdobím mohli podrásť. Čerstvú vňať zberáme do vzdušných košov v ochranných rukaviciach. Na holej, zapotenej pokožke po dotyku totiž spôsobuje nepríjemné pľuzgiere a vyrážky podobné popálenine. Pretože ide o silicovú drogu, sušíme ju riedko rozloženú v tenkej vrstve v tieni a v prievane. Schne pomaly, osem až desať dní, preto ju každý druhý deň opatrne poprevraciame. Suchú vňať poznáme podľa lámania stonky pri jej ohýbaní.

Uplatnenie: V medicíne sa využíva ako súčasť čajovín a liečivých prípravkov. Aplikuje sa pri cievnych, žalúdočných a žlčníkových poruchách, zmierňuje kŕče, znižuje krvný tlak, zabraňuje lámavosti kapilár tým, že zosilňuje steny vlásočníc, osoží pri vápenatení tepien. Ruta sa nesmie užívať bez odporúčania lekára (a najmä nie v tehotenstve)! Z drogy sa priemyselne extrahuje rutín, destiluje silica, ktorá sa využíva pri výrobe alkoholických nápojov (koňaky, likéry). Mladé posekané listy sa začerstva používajú do šalátov, omáčok a bylinkového masla; sušené a zomleté na prášok spolu so šalviou sa pridávajú do mäsitých jedál (baranina). V dávnych časoch ľudia verili, že táto rastlina je účinným protijedom proti každej otrave. Vetvičky ruty namáčali do svätenej vody a kropili ňou zástupy ľudí, aby ich uchránila pred všetkým zlým.

Zaujímavosť: Je to veľmi stará liečivá rastlinka, poznali ju už Egypťania, Gréci aj Rimania. Používala sa proti najrôznejším chorobám, ale najvýznamnejšie bolo využitie ako ochrany proti všetkým jedom. Dochovaný písomný recept kráľa Mithridata obsahuje tento text: ".... zober 20 listov rutových, olúpané jadrá z dvoch vlašských orechov, troška soli do troch prstov sa vmestiacich a dve biele figy. Tieto veci zlúč spolu v mažiari a jedz na lačný život, toho dňa ti neublíži žiaden jed..."

Upozornenie: Vo väčších dávkach je jedovatá, preto sa má aplikovať iba v dávkach odporúčaných lekárom, ako aj zberať len gumených rukaviciach. Je kontraindikovaná v tehotenstve pre abortívne účinky, pri nízkom krvnom tlaku a krvácaní u žien. Predávkovanie sa prejavuje zvracaním a omámením. Pri liečení vyvolávame dávenie a čistenie čriev.


Rasca lúčna

23. srpna 2009 v 12:25 | zdroj: http://slnieckova.sk |  LIEČIVÉ BYLINKY

Kmín kořenný,

Carum carvi L., Kmín (vogézsky aníz)

Výskyt: Bylinka rastie divo na lúkach, pasienkoch, medziach a úhoroch. U nás sa pestuje ako šľachtená rastlina. Je známa už v antickom Ríme, Egypte; predpoklad pôvodu je Malá Ázia (Karia). Zvyšky rasce sa našli v kolových neolitických stavbách.

Zber: Predmetom zberu sú plody dozreté a rozpadnuté dvojnažky; ich zber sa robí v júli a auguste, keď začínajú okolíky hnednúť a väčšina plodov je už zrelá. Rastlinky sa kosia alebo vytrhávajú v raňajšom čase za rosy, aby nažky neodpadávali. Zviazané do snopčekov sa nechajú na plachtách dozrieť; po vymlátení sa presúšajú na vzdušných miestach za občasného presýpania. Skladujú sa v dobre uzatvorených obaloch.

Uplatnenie: Rasca všaka silici pôsobí ako mierne spazmolitikum proti kŕčom, eupeptikum podporujúce trávenie a vetropudné karminatívum. Silica má fungicídne účinky (usmrcuje viaceré mikroorganizmy, napr. Aspergillus a Candida). Rastlina podporuje trávenie, utišujúco pôsobí na bolesti brucha (kolika) a aerofágiou. V ľudovom liečiteľstve jej pripisovali aj schopnosť mliekotvorného galaktogoga. Dnes sa hojne používa na dochucovanie syrov, chleba, pečiva a cukrárskych výrobkov.


Divozel veľkokvetý

23. srpna 2009 v 12:20 | zdroj: http://slnieckova.sk |  LIEČIVÉ BYLINKY

Divizna velkokvětá,

Verbascum densiflorum BERTHOL., Divizna (Petrova palica, svieca Panny Márie)

Výskyt: Rastie na okrajoch lesa, rúbaniskách, zrúcaninách. Divozel je veľmi rozšírený vo všetkých oblastiach Európy s miernym podnebím. Uprednostňuje ílovité pôdy. Kvitne: Od júla do augusta.

Zber: Zbierame kvety a to spravidla ráno, kým sú kvety rozvinuté, prudko sušíme na slnku alebo v rúre pri teplote maximálne 60 stupňov Celzia.

Uplatnenie: Sliz rastliny pôsobí utišujúco a zmierňuje bolesti. Má aj protizápalové účinky vďaka harpagozitu a vervaskozitu. Kvety majú utišujúce účinky na hruď a užívajú sa per orálne na zmiernenie záchvatov kašľa a bolestivého podráždenia hrubého čreva. Kloktadlo tlmí bolesti hrdla a prečisťuje chrapľavý hlas. Na vonok sa používa ako prostriedok na niektoré kožné choroby. Ďalej sa používa pri zápaloch močových ciest, strate chuti do jedla, zadržiavanie moču v organizme a nepravidelnej menštruácii. Kvet sa kedysi používal aj na výrobu knôtov do lampášov a pekári kvitnúcimi stonkami rozpaľovali pece.

Zaujímavosť: Divozel bol opradený mnohými povesťami. Starí Češi zasvätili divozel najvyššiemu bohovi Perúnovi. Ľudová povesť videla v tejto bylinke posla smrti - ak na hrobe vyrástol divozel, malo sa za to, že nebožtík je v očistci a je ho možné vyslobodiť vykonaním púte do niektorého známeho miesta. Ren kto sa obával počarovania, musel sa omyť odvarom z bylinky, aby sa zbavil zlých duchov.

Upozornenie: Nie je vhodné dlhodobé užívanie, ani odporúčať vysoké dávky aplikácie.


Aloe vera

22. srpna 2009 v 22:43 | zroj: http://slnieckova.sk |  LIEČIVÉ BYLINKY

Aloe vera

Mnoho produktov vyrábaných z rastlinky Aloe vera (podmienkou je vhodné prostredie na pestovanie a následná stabilizácia produktu) poskytuje veľké množstvo živín, ktoré podporujú imunitný systém a ten zasa podporuje schopnosť samoliečby ľudského tela. Inými slovami - nie je pravdou, že Aloe vera môže "liečiť" len funkčne zdatný imunitný systém, ale môže brániť a/alebo liečiť organizmus. Aloe vera je pre telo veľkou pomocou, rovnako ako dosiahnutá prirodzená rovnováha a harmónia (homeostáza). I keď Aloe vera patrí do čeľade ľaliovitých, dokáže žiť bez vody rovnako ako kaktusy (odtiaľ pravdepodobne plynie aj mýlenie sa o zaradení tejto rastlinky). Táto jedinečná rastlina patrí do veľkej rodiny rastlín - sukulenty. Z 511 druhov Aloe však len štyri majú požadovanú výživovú a liečebnú hodnotu. Nutričnú hodnotu má len vnútorná rôsolovitá hmota listu. Nesmierne dôležitý je spôsob pestovania a spracovania tejto hmoty. Rôsolovitá hmota listu vystavená pôsobeniu kyslíka (viac ako 4 h) oxiduje a stáva sa bezcennou (podobnú reakciu poznáte na rozkrojenom čerstvom jablku - rýchlo hnedne). Aloe sa musí stabilizovať. Stabilizácia je patentovaný proces za studena, ktorý zaistí, že Aloe vo forme nápoja, gélu, či pleťovej vody, ostane presne také, ako keby ste práve list Aloe zrezali sami. Pri tomto procese nie je použité ani teplo (stabilizačný proces prebieha pri teplote okolo 30°C), ani chemické látky - zničili by účinné zložky Aloe. História využívania účinkov Aloe siaha do starých civilizácii, kde Aloe dostalo pomenovanie "božský nápoj" alebo "jeruzaíinsky elixír" (6000 ročné dejiny Aloe). Hlavné smery pôsobenia Aloe vera podpora a harmonizácia imunitného systému pomoc pri znížení toxicity organizmu zlepšenie fungovania celej tráviacej sústavy, harmonizuje metabolické funkcie (látkovú výmenu) pôsobí ako silné vnútrobunkové antioxidatívum, pomáha pri regenerácii buniek na zápalové choroby pri reumatoidnej artritíde proti psycho - neurologickým chorobám proti alergiám proti syndrómu chronickej únavy.


Mäta pieporná

21. srpna 2009 v 22:57 | zdoj: http://slnieckova.sk |  LIEČIVÉ BYLINKY

Mäta pieporná

Máta peprná, Mentha piperita L., Menta peprná (promincľa)

Výskyt: Prvé informácie o rastlinke sa našli v starých egyptských hroboch z rokov 1200 až 600 pred n. l. v Karnaku. Najväčšie kultúry sú v USA, v Japonsku sa kultivuje na získavanie mentolu, v Nemecku najpoužívanejšia liečivka. Zber: Predmetom zberu je je vňať, prípadne list; zber sa robí viackrát do roka, tesne pred kvitnutím (júl až september), ale vždy za sucha a vtedy, keď vňať dorastie do výšky 25 cm až 30 cm. Neprípustná je vňať napadnutá "hrdzou". Materiál je náchylný na zaparenie; suší sa na dobre vetraných miestach a v tieni v tenkých vrstvách pri teplote 25 až 30 stupňov.


Očianka Rostkovova

21. srpna 2009 v 22:50 | zdoj: http://slnieckova.sk |  LIEČIVÉ BYLINKY

Očianka Rostkovova

Světlík lékařský, Euphrasia rostkoviana HAYNE., Ambróžka (potešenie očí, lešinka, zubová tráva)

Výskyt: Bylinka sa vyskytuje na krátko steblových lúkach, pastvinách, preferuje piesčité a hlinité pôdy vlhké až vysýchavé, málo až stredne výživné, bohaté na minerálie, slabo kyslé. V naších podmienkach v minulosti dosť rozšírená bylinka, v posledných desaťročiach ubúdajúca; najrozšírenejšie oblasti sú od pahorkatin po horské oblasti, rastie však ojedinele aj na nížinách. Nájdeme ju aj na Filipínách, Borneu a Novej Guineji, na východe po Ural, južnej Francii, severnom Taliansku a v strednej časti Balkánu. Druh Euphrazie má viac ako 150 typov. Kvitne: V mesiaci júl až september.

Zber: Predmetom zberu je vňať. Suší sa v tieni a dobre vetranom mieste v 10 cm vrstvách. Často obraciame. Teplota nesmie prekročiť hodnotu 40 stupňov Celzia. Môžeme sušiť aj "dole hlavou" v malých zväzkoch na povale za neustálej kontroly, lebo veľmi ľahko začne plesnivieť.

Uplatnenie: Priaznivo pôsobí pri únave očí a pôsobí preventívne proti očným chorobám. Aplikáciu uplatňujeme pri zhoršovaní sa zraku. Ďalšie je účinky patria do kategórie priaznivo pôsobiace pri tráviacich problémoch a má priaznivé protialergické účinky, napr. pri sennej nádche. Bylinka sa spracováva v macerátoch ako aj v sušine vo forme čajoviny. Je možné ju podávať aj tehotným ženám, dojčiacim a aj malým deťom.

Zaujímavosť: Očianka rostkovova je stará liečivá bylinka, používaná v staroveku na liečenie zápalov viečok a spojiviek. V starej magickej praxi sa očianka nosila na posilnenie duševných síl a dokonca predurčovala vyvolanie jasnovidectva.


Žltnica maloúborová

21. srpna 2009 v 22:45 | zdroj: http://slnieckova.sk |  LIEČIVÉ BYLINKY

Žltnica maloúborová

Peťour maloúborný, Galinsoga parviflora,

Výskyt: Galinsoga parviflora pochádza z Peru, ale je v súčasnosti rozšírená na celom svete, na poľnohospodárskej pôde, rumoviskách, pozdĺž ciest atď. Vyhovujú jej bohaté, piesočnato - hlinité pôdy, ale taktiež i bohaté vápencové pôdy. Vyskytuje sa vo všetkých druhoch poľných plodín.

Kvitnutie: 0d mája do októbra (niekedy až do prvých mrazov); klíči od jari vo viacerých vlnách - vždy po kyprení z hĺbky 10-20 mm.

Zber: Zbiera sa kvitnúca vňať (Herba galinsogae).

Uplatnenie: Droga spevňuje ďasná postihnuté paradentózou, zvyšuje laktáciu, pôsobí dezinfekčne, znižuje horúčku a krvný tlak, vonkajšie použitie lieči ekzémy a kožné zápaly.

Upozornenie: Žltnicu by nemali užívať tehotné ženy, pôsobí na maternicu.


Tužobník brestový

21. srpna 2009 v 22:42 | zdroj: http://slnieckova.sk |  LIEČIVÉ BYLINKY

Tužobník brestový

Tužebník jilmový, Filipendula ulmaria (L.) MAXIM, Včelia bylina (medunišník, kráľovná lúk)

Výskyt: Bylinka je rozšírená v Ázii, v Severnej Amerike, v celej strednej a severnej Európe s výnimkou stredozemného pobrežia. Druh osídľuje vlhké, mokré až močiarne pôdy. Prezrádza prítomnosť spodnej prúdiacej vody. Preto rastie na naplaveninách, pri prameništiach, lužných zárastoch a mokrých pasienkoch. U nás sa vyskytuje v dvoch poddruhoch. V antike sa z túžobníka a starej kolomaže vyrábala masť na liečenie opuchov. Klasické herbáre uvádzajú podobné údaje už v 16. storočí.

Zber: Z bylinky sa najčastejšie v období rozkvetu (jún až august) odrezávajú celé súkvetia. Kvety sa odtŕhajú ručne alebo hrebeňmi, prípadne sa zdrhujú priamo do košov. Hrubšie stonky zber znehodnocujú. Materiál sa suší v tenkých vrstvách na vzdušnom mieste, ale aj umelým teplom do 35 stupňov. Skladujeme v dobre uzavretých obaloch, chránené pred vlhkom. V období rozkvetu sa zriedka zberajú mladšie listnaté výhonky; v máji alebo októbri sa vykopávajú aj korene.

Uplatnenie: Najnovšie výskumy potvrdili, že rastlina pôsobí ako účinné diuretikum a antiflogistikum. Za močopudné účinky vďačí minerálnym soliam, kým protizápalové vlastnosti vyvolávajú salicylové deriváty. Ľudoví liečitelia pripisujú tejto bylinke viaceré schopnosti a odporúčajú ju najmä na ľahšie prejavy reumatizmu, zvýšenú teplotu, chrípku a bolesti hlavy. Okrem toho si získal povesť močopudného prostriedku.

Zaujímavosť: Rastlinka sa zaslúžila o vznik významného liaku Aspirin, pretože v 30. rokoch 19. storočia práve z tužobníka boli izolované protizápalové chemické zlúčeniny salicyláty a v roku 1980 sa objavil prvý patent na liek nazvaný "aspirin", ktorého meno bolo odvodené zo starého latinského názvu.


Čo je ezoterika?

19. srpna 2009 v 22:58 | zdroj http://www.ezoterika.info/univerzum/ezoterika/ a http://www.freebsd.nfo.sk/ezoterika/ |  EZOTERIKA
Ezoterické poznanie je niečo, čo sa špecializuje alebo čo je vyspelé v prírodných danostiach - čo je prirodzené, nie umelé; preto popri nezmyselnom využívaní technológií je dostupné len úzkemu okruhu "osvietených", alebo viac vnímavým ľuďom, ktorí ešte vidia hviezdy na večernej oblohe, alebo počujú hudbu zurčiaceho potôčika v lese. Objekty, myšlienky či skutky týkajúce sa ezoterizmu možno nazvať ezoterikou. Tieto stránky sú o tajomstvách prirodzenosti a o mystérii žitia i existencii sveta. Možno kedysi boli a aj sú bohovia, o ktorých sme ešte nepočuli, avšak násilna a jednostranná medializácia či moc vytláča z vedomia ľudí poznanie, že staroveký odkaz Bohov bol iba jeden - pracovať pre dobro tejto Zeme. Ganeš, Skanda, Murugan, Isis, Krišna, Rudra Chakrin, Ježiš či Mohamed sú sväté mená, ktoré k týmto odkazom otvárajú bránu.

Ezoterika V poslednom období sa veľmi často stretávame s pojmom "Ezoterika", ktorý sa pomaly stáva súčasťou nášho každodenného života. Zväčša sa tento výraz používa v súvislosti s racionálne nevysvetliteľnými javmi, alebo ak sa dostávame do slepej uličky a racionálne odpovede na otázky nášho bytia už nepostačujú pokryť ich rozsah. Bohužiaľ ešte stále pretrváva názor, že ide o akýsi "hókus-pokus" či zjavenia duchov a pod. No je to skutočne tak? Čo pojem "Ezoterika" naozaj znamená? Slovo ezoterika pochádza z gréčtiny, kde prídavné meno εσωτερική (esoterikí), znamená vnútorný, ukrytý. Ezoterické je teda niečo, čo je skryté a tajomné. V pôvodnom význame to bolo učenie, ktoré bolo prístupné iba obmedzenému počtu zasvätených. V súčasnosti sa týmto termínom všeobecne označuje spektrum svetonázorov, ktoré zdôrazňujú duchovný vývoj jednotlivca, pritom však v užšom význame nejde o náboženstvá. Tieto (často dosť rozdielne) učenia, majú spoločné to, že predpokladajú existenciu síl a vplyvov, ktoré nie sú súčasnou vedou merateľné, a veda a tradičné náboženstvá tieto sily a vplyvy nevedia uspokojivo vysvetliť. Poznanie vecí a javov, ktoré sú nám za normálnych okolností ukryté a otázky typu Odkiaľ, Kam a Prečo si kladieme väčšinou až v krízových situáciách. Práve v týchto životných situáciách vstupuje do popredia Ezoterika. Dáva nám možnosť rozšíriť svoj obzor, poznanie a prostredníctvom rôznych metód nám pomáha nájsť odpovede na otázky, ktoré nás trápia. Toto je prvým stupňom na ceste k prekonaniu určitej životnej krízy. Druhým krokom je poznanie (napr. pomocou meditácie) svojho vnútra a seba samého prostredníctvom kníh s touto tématikou, rôznych pomôcok a spirituálnych učení. Tretí a najťažší krok je prenesenie týchto metód do každodenného života, dosiahnutie harmónie a nový zmysel života. Trocha histórie Klasické učenie ezoteriky sa v antike označovalo aj ako hermetika, podľa gréckeho mena Hermes Trismegistos pre egyptského boha Thota, ktorého si spájali s ich vlastnmým bohom Hermom. Klasická ezoterika bola potom organizovaná v rádoch, lóžach a ezoterických školách a bola prístupná iba ich členom. Okrem tajomných praktík poskytovala učenie v odboroch ako tarot, astrológia a numerológia. K ezoterike majú blízko aj učenia gnosticizmu, kabalizmu, alchýmie a podobne. Vo viktoriánskych dobách zažili rozkvet okultizmus a rôzne formy orákul. O niečo menej populárne bolo hnutie spiritualizmu, ktoré tvorilo aj most ku filozofiám a náboženstvám Východu. V posledných 150 rokoch sa ezoterika obsahovo premenila na svetonázor, ktorého zástanci ho vidia ako nezávislý od náboženstva (a náboženstva tolerujúci), a tiež ako zjednotenie pôvodných učení všetkých náboženstiev. Od 30-tych rokov 20. storočia, a v ďalšej vlne od 80-tych rokov, sa ezoterika stala (najmä v Západnej kultúre) masovým hnutím so širokým záberom.

Kto sú ezoterici?

Žiaľ, v tejto dobe, v ktorej už oddávna prevláda chuť kontrolovať druhých ľudí, môžem len konštatovať, že ezoterici sú väčšinou iba podvodníci. Hoci sa toto slovo (ezoterika) veľmi sprofanovalo, netreba ho globálne iba takto chápať, lebo "ezoterici" používajú aj meditáciu ako prostriedok, potom aj výraz "meditácia" by mohol byť sprofanovaný.

Pre mňa sa ezoterika začína tým, že verím, že farby môžu mať vplyv na zmenu stavu či vnímanie človeka, a končí sa tým, že keď sedím v lese a počujem zurčiaci potôčik, tak verím, že to pomáha. Rovnako aj diskusia o bambuse mi pripadá v takom svetle ešte logickejšia ako reči o pracovných úspechoch či kariére.

Pre veštenie a predpovedanie budúcnosti stačí "veštcovi" položiť jednoduchú otázku: "Vieš veštiť? Tak potom musíš vedieť vyveštiť aj čísla v lotérii! Keby si to dokázal, žiadne peniaze by si potom nepýtal odo mňa a bol by si oveľa šťastnejší, aj bohatší".

Po revolúcii v roku 1989 sa zo žalúdka socializmu vydávila obrovská pena plná "šamanov", "ezoterikov", "meditátorov", "tantrikov" atď., ktorí v tom čase boli "dusení". Ich cieľ je väčšinou iba jeden - ovládať druhých. Robia vlastne to isté, čo komerčné firmy, len zneužívajú na to prírodu s inými tvrdeniami o nej, čo je schizofrénia. Chcú veľa peňazí, moc a v skutočnosti páchajú veľké škody. Jeden človek mi raz písal, že existujú aj skupiny, ktoré očakávajú prelet UFO nad veľkomestami, vraj "majú kontakty s mimozemšťanmi", ale ak im poviete: "Pošlite ich za mnou, rád sa s nimi porozprávam...", asi ich úplne odrovnáte.

Týmto samozrejme nechcem povedať, že "šamanizmus" či "ezoterika" sú zlé, len chcem priblížiť aj druhú stranu tejto mince: Istý "šaman" v Afrike chcel liečiť jedného chlapca tak, že mu polial hlavu kyselinou z autobatérie. Niektorí "šamani" spievali a keď v lese začalo horieť, ani si nevšimli, že treba druhým pomôcť. Sú psychiatri, ktorí potvrdia, že nejeden "záujemca o ezoteriku" sa so Silvovu metódou dostal na psychiatriu.

Veštenie je samozrejme možné, len niekde som čítal, že ľudia vyhľadávali niektoré ezoterické miesta, kde prespali. Predtým prosili Prozreteľnosť až niekoľko týždňov. Je to trošku iné, ako keď človek príde ku "veštici" v poradí až štrnásty... Aj z kávy možno "prečítať" isté vlastnosti človeka, ale aj z ruky. Niektoré naše charakteristiky sú predispozíciou (predpokladom) k tomu, aby sme mohli isté deje očakávať. Mnohí "veštci" sú tipológovia a niektoré "predpovede" jednoducho iba vykalkulujú. Prchký a cholerický človek sa veľmi ľahko rozvedie, flegmatik na druhej strane ľahšie prekonáva životné prekážky...

Pre otestovanie veštca je najlepšie začať s otázkou na vyjavenie vašej minulosti - iba tak si totiž overíte, či má veštec alebo veštica ozajstné jasnovidecké schopnosti. Mal(a) by vám vedieť povedať, v ktorej krajine ste boli na dovolenke v nejakom konkrétnom roku, alebo koľko máte detí. Potom s ním môžete pokračovať aj vo vyjavovaní budúcnosti a môžete mu veriť.

Predpovedanie budúcnosti - čo sa na takmer všetkých ezoterických stránkach nikdy nedozviete, hoci všetky deklarujú žitie s princípmi vesmíru - je porušovanie týchto princípov, pretože človek má od Boha slobodnú vôľu a prechádza skúškami ako v škole (musí nimi takto prechádzať), kde takto "získaná" znalosť o budúcnosti je ekvivalentná žiackemu odpisovaniu, ktoré mu naopak škodí a nepomáha. Podobá sa to "krádeži osudu" či klamaniu Boha, kde ešte hrozí veľká možnosť byť oklamaný nedokonalým veštcom. Osobných skúseností mám viac ako dosť, kedy sa veštba vlastne vôbec neuskutočnila.


Pravého "ezoterika" teda spoznať podľa toho, že čím bude diskusia o bambuse (alebo zmysle života) dlhšia, tým častejšie sa bude pozerať na hodinky. Komercionalizmus naopak buduje systém, kde sa nemôže veľa rozmýšľať. Nie je to o priateľstve, ale o závislom vzťahu - o ovládaní.


Desatoro kvalitného milenca. Čo chcú ženy v posteli?

19. srpna 2009 v 22:32 | http://tvnoviny.sk |  VŠETKO O LÁSKE

 1. Myslí najprv na ženu až potom na seba Ideálny milenec je taký, ktorý najprv myslí  
   na potreby svojej partnerky, až potom na tie svoje. Znamená to dlhšiu predohru,  
   nežné dotyky, jednoducho všetko, čo sa dáme páči. Ženy totiž neznášajú milencov, 
   ktorí iba pichnú a "zomrú". 
 

 2. Nevyžaduje orálny sex Každý muž miluje, keď ho žena orálne uspokojuje. Málo žien však  
   orálny sex miluje, mnohé ženy majú voči nemu zábrany, je im to odporné, ba až nechutné. 
   Ideálny milenec je teda taký, ktorý od ženy vyžaduje iba to, čo chce skutočne robiť. 
   Je dosť nepríjemné, keď vám muž tlačí hlavu do rozkroku proti vašej vôli. 
 

 3. Pýta sa ženy, čo sa jej páči Je fajn, keď sa muž opýta ženy, či je spokojná s jeho dotykmi, 
   pohybmi a vlastne všetkým, čo robí. Tým jej dáva najavo, že si ju váži a zaujímajú ho jej  
   pocity a vzrušenie. Ak je sebec, uspokojí len svoje animálne túžby a kašle na ňu. Zvysoka. 
 

 4. Nevyžaduje análny sex Análny sex je pre mnohých ľudí vzrušujúci, na druhej strane celkom 
   tabu. Mnohých mužov análny sex priťahuje. Môže byť však pre ženu dosť bolestivý, je teda  
   na oboch ako si určia hranice. Análny sex je jednoducho vecou dohody. 
 

 5. Vie byť aj drsný Ak si muži myslia, že si ženy potrpia na absolútnu nežnosť, tak sú na veľkom 
   omyle. Mnohé ženy sa však hanbia dať milencovi najavo, že môže kludne pritvrdiť. Mnohé 
   dámy milujú drsnejšie potiahnutie za vlasy, hryzenie na krku, či plesknutie po zadku. Podľa 
   rôznych výskumov, ženy dokonca snívajú o tom, že ich vybraný partner znásilní. 
 

 6. Má dostatočnú výdrž Premilovať celú noc, to chce hádam každý. Keď po niekom túžite celým 
   svojím telom, tak to nemôže byť problém. Ženy ocenia, keď má muž v posteli výbornú kondičku 
  a nemá žiaden limit. Samozrejme aj tu platí, že milenci sexujú len dovtedy kým obaja vládzu. 
  Ideálne je ak majú podobné tempo, chuť a energiu. 
 

 7. Pekne vonia, stará sa o seba Skutočne žiadna žena netúži po smraďochovi, ktorý vonia po cibuli.  
   Hygiena je v prípade milostného pomeru na popredných priečkach. Umyté zuby, kvalitný 
   dezodorant a upravené intímne partie, to je skutočne príťažlivé. V posteli taktiež platí, že milenci  
   si musia navzájom príjemne voňať. 
 

 8. Vie byť aj nežný Divoký a vášnivý sex, o tom sníva hádam každý. Mnohé dámy však túžia aj po  
   nežných dotykoch a teplých objatiach, aby sa cítili v bezpečí a v silnom náručí. Ženy milujú mužskú  
   silu, ale niekedy skrátka potrebujú aj nehu. Aby sa cítili zvodne a žensky. 
 

 9. Vie dávať komplimenty aj v posteli Každá žena chce vyzerať v posteli čo najlepšie. Byť sexy a krásna.  
   Je fajn, keď vie milenec dávať komplimenty aj v posteli. "Máš super zadok. Tie tvoje prsia sú nádherné," 
   také komplimenty určite potešia. Verte, že chlapi si až tak veľmi v posteli nevšímajú vašu začínajúcu 
   celulitídu, či menšie bruško. Ak vás skutočne chce, tak so všetkým, čo je na vás pekné aj nie. 
 

 10. Nie je "prietrtník", žena má pocit, že je jediná Žiadna milenka nechce mať pocit, že je jedna z mnohých.  
    Ak sa vám váš milenec ešte chváli rôznymi románikmi, je to skutočne dosť ponižujúce. Chcete byť  
    predsa len jediná, okrem toho žiadnej žene na sebavedomí nepridá, ak jej milenec dáva "do poriadku"  
    ešte aj iné ženy. 

HOROSKOPY NA ROK 2009

19. srpna 2009 v 19:39 HOROSKOPY

Horoskopy jednotlivých znamení


Baran

V roku 2009 sa bude Baranom dariť nadmieru. Bude v nich podporovať veľkodušnosť, toleranciu, naučia sa menej kritizovať iných a budú aj menej tvrdohlaví. Nemusia sa obávať nudy, či nejakých podradných úloh, práve naopak, zakaždým pôjde o niečo náročnejšie. Celý rok budete dostávať príjemné správy, môžete investovať svoje financie, váš rozpočet bude stále v pluse. Vy nájdete možnosť, ako si pomôcť aj vtedy, keď ostatným nič nenapadne, nedostatok sa vám vyhne a to možno aj preto, lebo sa dokážete podeliť a tak vám Šťastena stále dopraje. Ba môžete aj niečo vyhrať, ak budete ochotnejšie počúvať váš vnútorný hlas.

Býk

Rok 2009 vám prinesie niekoľko zaujímavých možností na presadenie sa aj v celkom nových oblastiach. Nemusíte si stavať nejaké hranice, či rešpektovať zabehnuté konvencie, môžete porušiť svoje zastaralé zásady a urobiť hoci aj radikálne zmeny. Finančne na tom budete dobre, nové aktivity vám budú vynášať a vy budete plní elánu a odvahy. Celý rok môžete ťažiť zo svojich známostí, skúseností, talentu, vy sa síce neviete hneď rozhýbať, ale teraz sa ukážete, ako aktívni, činorodí, optimistickí a dočkáte sa aj výsledkov a podpory, nielen od vašich starých priateľov, ale aj od nových kolegov, či známych, ktorí sa vám dostanú do cesty. A nezadaní sa môžu tešiť aj na novú lásku, samota sa končí.

Blíženci

Vás v roku 2009 nič nezastaví. Dokážete ísť za svojimi cieľmi, nezaujímajú vás prekážky, ani kritika, či závisť, vy viete, že to, čo chcete, je správne a osožné, nielen pre vás, no pre mnohých ľudí. Vaše zanietenie bude pre iných vzorom a ak podnikáte, skončíte rok 2009 s niekoľkonásobným vzrastom na vašom účte. Ale aj zamestnaným Blížencom sa bude dariť, ich nápady budú ocenené, finančne na tom budete dobre, ale pozor by si mali dať mladší z vás - ak sa práve zariaďujete, alebo plánujete sťahovať, dobre zvážte, či by ste nezvládli ešte niečo navyše, niečo väčšie, vaša rodina sa rozrastie, takže budete potrebovať viac priestoru.

Rak

Rakom sa v roku 2009 nebude príliš dariť. Ich jemnocit a dôverčivosť nebudú práve najlepším "pracovným" vybavením. Každý vás oklame, sklame, podvedie, nemali by ste dôverovať ani dávno overeným priateľom. Najlepšie by bolo, keby ste všetky podstatné plány odsunuli na iné obdobie, vyčkali lepší čas. Rok 2009 by ste mali venovať sami sebe, vlastnému rozvoju, vzdelávaniu, alebo upevneniu zdravia, ale nie finančným operáciám, či investíciám, nebudete to mať vôbec ľahké. Naučíte sa vyjsť aj s málom, lebo vy si neradi požičiavate, no ak by ste boli už začiatkom roku tvrdší a vyžiadali si vrátenie pomoci od každého z vášho okolia, dokázali by ste sa vyhnúť

závažným problémom. Čo keby ste pre zmenu mysleli v prvom rade na seba?

Lev

Levy sa v roku 2009 nesmú nechať zastaviť na ceste za svojimi cieľmi. Čím vyššie ambície, tým lepšie a čím viac sa budete angažovať, tým viac sa vám to vráti. Nestojte na mieste, vaša aktívnosť a rýchle prispôsobenie sa novým udalostiam, zabezpečia, že sa vynájdete v akejkoľvek situácii. A vyťažíte pre seba čo najviac. Vy viete, čo a ako, komu lichotiť, koho obísť a komu sa vyhnúť, takže vašu budúcnosť budete mať pevne v rukách. Aj finančne na tom budete lepšie, ako po minulé obdobia. Môžete rátať aj s novým pôsobiskom, postupom v kariére, aj v láske sa vám podarí zaujať toho správneho človeka, teda celý rok budete postupovať vpred. Nebude pre vás nič nemožné, ani nedosiahnuteľné, len pozor na to, s kým sa spájate, musíte si dať záležať na dôkladnej previerke spoľahlivosti.

Panna


Ste v tomto roku oslabení. Málokto bude chápať a podporovať váš pragmatický prístup k problémom, budete obeťami kritiky za vaše chladné uvažovanie a logické názory. Ľudia budú vyžadovať od vás niečo viac, nielen čísla, ale aj citové angažovanie sa. A to vám nie je blízke, vy síce viete pomáhať iným, ale neobíde sa to bez kritiky. Viete dobre odhadnúť, kto si čo zaslúži, ale ak nebudete jemnejší vo vyjadrovaní, skončíte opustení. Vy sami budete mať problémy s udržaním vášho statusu, finančne budete kolísať a mnohé Panny sa budú musieť vzdať svojich investičných plánov, prípadne prídu o mnoho peňazí, kvôli unáhleným rozhodnutiam. V minulosti ste tiež urobili niekoľko chybných rozhodnutí a to sa vám teraz vypomstí. Bolo by lepšie, keby ste finančné záležitosti nechali na inej hlave a venovali sa viac rodine a súkromnému životu.

Váhy

Vaša prelietavosť v činnostiach a názoroch vám tento rok zachráni kožu. Vďaka tomu, že budete mať rozrobených veľa projektov, či aktivít, získate aspoň niečo z každej z nich. Síce nebude na vás pršať zlatý dážď, ale bude aspoň kvapkať. Oproti iným sa vám bude dariť, v menšej miere, ale zato pravidelne. Nemali by ste sa teda púšťať do nejakých náročných podujatí, držať sa viac pri zemi a nechať sa radšej viesť inými ľuďmi. Ak podnikáte, bude pre vás lepšie nechať si poradiť od skúsenejších, prípadne sa vzdať zmien, ktoré by vás viedli do neznámych oblastí. Vám nič neutečie, čo odložíte dnes, zajtra dobehnete.

Škorpión


Tento rok nebudete potrebovať rady ako niečo rozbehnúť, skôr ako spomaliť. Naberiete si na seba príliš veľa a nakoniec sa zamotáte do rôznych projektov až tak, že vám nezostane čas na vaše súkromie. Ale väčšina z vás má pri sebe správnych partnerov, ktorí vaša pracovné zanietenie pochopia. Len pozor, aby ste si potom tie zarobené financie spoločne užili, lebo ak sa svojim blízkym nebudete venovať aspoň cez dovolenku, riskujete veľký spor. Vaše nápady budú pre iných motiváciou, spoločne s vašimi spolupracovníkmi dosiahnete výrazný úspech a aj zisk, teda niet sa čoho obávať. Čaká vás skvelý rok, len pozor na jeseň, vaše zdravie môže ohroziť jeden úraz na nohe.

Strelec


Strelci si tento rok vyskúšajú, či je Šťastie skutočne na ich strane. Také pády a vzostupy, aké vás čakajú, to sa len tak nevidí. Sami nebudete vedieť, aká je vaša bilancia, až do konca to bude o riziku a nejasnostiach. Podobne to bude aj v láske, aj tu stojíte na tenkom ľade, neviete, čo vlastne chcete, s kým si rozumiete a koho vlastne odmietate. Mali by ste v lete zvážiť jedno spoločné podnikanie, čo vám ponúkne niekto z rodiny, mohlo by sa to pre vás skončiť veľkým úspechom, ak si necháte občas poradiť. Lebo vy sami budete až príliš prudkí, odvážni, nezvládnuteľní, ak sa spoľahnete sami na seba, môžete padnúť do priepasti.


Kozorožec


Vy stojíte pevne na zemi, za svojím názorom a vaše plány majú vždy hlavu a pätu. Práve preto by ste iným mali radiť, usmerňovať ich a pomáhať, aby sa nedostali do slepej uličky. Vaše plány sú na dobrej ceste, aj bez častých zásahov idete vpred, takže váš čas by mal byť k dispozícii menej skúseným. Tak by ste konečne získali priateľov, po ktorých ste doteraz túžili a začali by si vás vážiť aj v kruhoch, do ktorých ste sa už dávnejšie chceli dostať. V roku 2009 by ste teda svoju energiu mali investovať do medziľudských vzťahov.

Vodnár

Poznáte sami seba, dobre viete, že vám nič nehovoria obmedzenia a názory starších, vy si razíte svoju cestu. A to sa ukáže tým najlepším prístupom práve v roku 2009. Choďte za svojím vnútorným hlasom, aj keď nebudete mať jasné a logické argumenty a vysvetlenia pre každé rozhodnutie. Nechajte sa viesť intuíciou, tá vás v roku 2009 nesklame, vyhýbajte sa ľuďom, ktorí vás už v minulosti oklamali a budete sa rátať medzi úspešných.

Ryby

S vami bude každý počítať, rok 2009 ukáže, koľko ľudí vás potrebuje, koľko sa na vás spolieha a kto je na vás odkázaný. Budete mať mnoho možností ovplyvniť názory vám blízkych ľudí, dať im nový smer, len pozor na to, komu pomôžete. Vyhnite sa tým istým chybám a nedajte sa zneužiť, vy sami máte pamätať na to, kto si vašu pozornosť zaslúži a kto nie. Lebo ak sa dostanete do zlej spoločnosti, všetko dobré, čo vám rok 2009 ponúkne, výjde nazmar. A to by ste nemali dovoliť - vhodnejší a šťastnejší rok pre vás dlho nebude.