Nikdy neľutuj čo si spravil v minulosti, lebo vtedy si to tak chcel.Ríša anjelov

28. srpna 2009 v 22:55 | zdroj: http://centrum.mysteria.cz |  RÍŠA ANJELOV A INÉ ČLÁNKY


Mnohí si myslia, že anjeli existujú len v rozprávkach. Len si ich ľudia vymysleli, aby tak upokojili deti. A čo si myslíte, prečo sa deti upokoja už len keď sa spomenie slovo "anjel"? Pretože veľmi veľa detí si ešte spomína na nich alebo ich dokonca ešte vidí. Pri narodení každá duša dostáva jedného strážneho anjela, ktorý je pri nej počas jej celého pozemského života a odprevádza ju naspäť na jej miesto a v nasledujúcom živote, v ktorom bude duša opäť na Zemi, bude opäť ten istý anjel jej strážnym anjelom. Znova a znova cez životy stojí tam pri duši. Dáva na ňu pozor. Sprevádza ju každú minútu. Len veľmi zriedkavo nie je pri nej, v takomto prípade je však duša vo veľmi bezpečnom stave a napriek tomu, že nie je práve vedľa nej, pozoruje ju každú minútu, hocikedy ho duša potrebuje. Títo anjeli trávia na Zemi veľa času a len veľmi málo v ich domove, v "Ríši anjelov"!
Ríša anjelov je zvláštne, zázračné miesto v Stvorení. Ich ríša sa skôr dá prirovnať k ríši rozprávok. Žije tu veľa anjelov, s veľmi veľa dôležitými úlohami. Úlohou anjelov v Stvorení je napr. zúčastniť sa rôznych udalostí, zasvätení, spomedzi nich sú aj poslovia. Každá jedna vec, udalosť, ktorá existuje aj na Zemi, má príslušného anjela, ktorý sa tým zaoberá. On je poslom, nosičom správ danej udalosti. Ak napr. túžime po múdrosti, je aj anjel múdrosti, ktorý sprostredkuje túto našu túžbu pred Radu, prípadne pred Nebeského Otca.
Existuje veľa takýchto anjelov, ktorí napr. môžu stáť pri nás dovtedy, kým sa naučíme používať ich hodnotu. Pomáhajú, ukážu nám cestu. Anjel liečenia je napr. Samuel. Jeho môžeme volať, keď sme chorí a môžeme ho poprosiť, aby nás liečil, pokiaľ je to možné. Jeho farba je zelená. Môžeme mu zapáliť zelenú sviečku, ale môže byť aj biela. Každý anjel má vlastnú farbu. Keď im chceme urobiť radosť, môžeme im zapáliť sviečku takej farby, aká je ich farba. Samozrejme to nie je podmienkou. Už aj tomu sa veľmi potešia, keď im poďakujeme za pomoc alebo len jednoducho skúsime s nimi nadviazať kontakt. Skúsime ich počuť, všímať si ich.
Každý anjel má dôležitú rolu v Stvorení a vo vývoji duší, ale aj vo vývoji planét. Aj štyria archanjeli (hlavní anjeli) majú dôležitú úlohu, sú to Gabriel, Michael, Uriel, Rafael. Oni tiež majú vlastnú úlohu ešte popri tom, že riadia aj ostatných anjelov. Majú obrovskú silu. Napr. Uriel (má bielu farbu) pomáha pri videní. Aby sme veci okolo nás videli čistejšie. Rafael má obrovskú energiu (fialová farba), pomáha nám hýbať energiami okolo nás, pracovať s energiami. Michael a Gabriel odzrkadľujú mäkkosť, jemnosť. Tam sú ešte anjeli štyroch živlov, anjel zeme, ohňa, vody a vzduchu. Ich tiež môžeme volať, aby nás naplnili silou zeme, ohňa, vody a vzduchu. Existuje ešte veľa anjelov, o ktorých by sa dalo veľa napísať, keby sa to zmestilo do tejto knihy. O nich by bolo aj napísanie ďalšej knihy málo.
Len ich volajte, veď oni sa radujú tomu, keď môžu pomôcť. A keď sa radujú, vtedy aj spievajú. Už si počul spev anjelov? Len buď pozorný! Keď budeš všímavý, bdelý, pozorný a naozaj ich chceš počuť, raz ti určite zaspievajú!
Posolstvo anjela mieru:
Ak naozaj chcete vedieť, čo je to, čím môžete urobiť veľký skok vo svojom duchovnom vývoji, len vyhľadajte pokoj. Volajte ma a ja budem tam, s vami. Pomôžem vám dosiahnuť vnútorný pokoj a mier, prostredníctvom ktorých bude pokoj a mier aj vo vašom okolí.
Na to, aby ste videli čisto a ostro je dôležité, aby ste v sebe, aj okolo seba mali mier, lebo kde sa rozšíri mier, tam sa nasťahuje aj čistá láska. Stačí, keď si sadneš, utíšiš sa a naladíš sa na mňa. Môžeš to urobiť vlastnými slovami alebo použiješ to, čo ti nadiktujem:

"Volám ťa, anjel mieru,
aby ma naplnila celá tvoja bytosť.
Prosím, pomôž mi, aby pokoj a mier
naplnil celú moju bytosť.
Pomôž, aby som bol otvorený,
dôvera a láska
boli mojimi hlavnými cnosťami!"


Ak ma zavoláš, ja ťa vždy navštívim a pomôžem ti.
Ži tak, aby ťa vždy viedla predovšetkým láska. Precíť svoju dušu. Nalaď sa aj viackrát denne na svoje vnútro, na svoju dušu.
Pokús sa ju precítiť. Nenechaj, aby ťa zotročila tvoja myseľ.
Ak sa sústredíš na svoju dušu, budeš cítiť slobodu. A keď na svoju myseľ, na svoje myšlienky, budeš sa neustále cítiť ako otrok. Ak sa človek dlho zdržiava vo svojej hlave, vo svojej mysli, vtedy sa stane to, že sa dostane do hlbokej depresie. Cíti, že sa dostal do zajatia a nevidí cestu von. Myseľ ho zatvorila. Stal sa otrokom vlastnej mysle. Vidí len myšlienky vlastnej mysle, ktorá je čoraz panovačnejšia, hrubšia. Zachytil ho kolobeh myšlienok a iba sa krúti, krúti ďalej dookola.
Ak sa toto kolo rozkrúti príliš rýchlo, niet zastavenia, nedá sa vystúpiť. Jediná možnosť je, ak svoju pozornosť presuniem na svoju dušu, na svoje pocity. Mimoriadne dôležitý je objekt našej pozornosti, na čo dávame pozor, na čo sústredíme svoju pozornosť. "Veď, čomu dávaš pozornosť, tým sa stávaš"- toto je jeden z pradávnych zákonov, ktorý keď preskúmate pozornejšie zistíte, že naozaj je v tom veľa pravdy. Viete, že naozaj je to pravdivé. Viete, že všetko, čo vás obklopuje je energia. Aj teba obklopujú energie, aj tvoje myšlienky sú energie, aj ty sám si energia. Hoci tu ide o energie rôznych vibračných úrovní, predsa je všetko energia. Ak niečomu venuješ veľa pozornosti, dávaš tomu časť svojej energie. A ak sa tá vec alebo bytosť zapojí do komunikácie, alebo to, čo robíš, robíš s láskou, tú istú časť energie, ktorú si vložil, dostaneš späť. Toto je princíp dávania - prijímania, na základe ktorého funguje aj Stvorenie.
Takýchto základných zákonov je veľmi veľa a mal by si si ich predovšetkým uvedomiť, podľa nich žiť a vtedy by bolo všetko oveľa jednoduchšie, ba dokonca by si bol aj načistom s dianím okolo seba.
Preto je dôležité, aby si venoval svoju pozornosť láske, mieru a svojmu vnútornému svetlu. Buď ty sám svetlo a láska a vtedy nebudeš musieť hľadať vonku. Nastoľ teda v sebe mier, aby bol mier aj okolo teba. Nasleduj svoju vnútornú bytosť, ži a konaj podľa svojho vnútra. Nech ťa vždy vedie láska, nachádzajúca sa vo tvojom vnútri, buď otvorený novým veciam. A vždy buď bdelý.
"Volaj teda anjela mieru, ak cítiš, že ho potrebuješ. Neboj sa ho, veď vždy, každému pomáha s láskou. Anjeli nikdy nerobia rozdiely medzi ľuďmi. Len ich volaj a preciťuj ich prítomnosť. Pros ich o pomoc, aby ti mohli pomôcť. A nielen vtedy, keď už nenachádzaš východisko. Pokús sa s nimi nadviazať kontakt už teraz. Ver mi, oni tam naozaj budú, ak skutočne chceš!
Zapáľ im jednu sviečku a uvidíš, ako sa tomu budú tešiť. Skoro priamo budeš cítiť, ako tancujú okolo teba. Len, ako to hovoria aj oni, buď bdelý a otvorený!"


(ukážka odkazu zo seansy, prijatého pre konkrétnu osobu na konkrétny problém:)
Pre J., ktorý je veľmi tichý, uzavretý, anjeli odkázali nasledovné …

Veľmi ťažko sa otvára navonok, čo je kvôli tomu, že sám seba uzaviera. Jeho úlohou by bolo, aby prekročil hranice svojho súčasného ja, svojej mysle. Nemal by dovoliť, aby ho vlastná myseľ uzavrela do väzenia. Toto sa však môže diať len preto, lebo aj on samotný sa niekde tiež bojí slobody. Nevie čo má s ňou robiť. Preto sa radšej utieka do samoty. Nech sa pokúsi zahĺbiť do seba a oslobodiť sám seba.
Nech nájde zmysel svojho života.
Budhizmus ako smer by bol preňho veľmi dobrý, avšak musí dávať pozor na to, aby aj to použil len ako dočasnú pomôcku pre svoj pokrok. Nemal by dovoliť, aby ho to strhlo so sebou. Nemal by nechať, aby ho jeho minulý život odviedol zo správnej cesty. Má sa pokúsiť robiť také cvičenia (napr. tai-chi), ktoré vyslobodia jeho zablokované energie. Môže robiť hocičo, k čomu ho ťahá. Už by nemal byť ďalej lenivý, nemá sa už obracať do seba, nemal by uzavierať sám seba. Má nechať, aby sa jeho vnútorné ja prejavilo! Má pracovať na sebe. Nech sa pozrie zoči voči svojmu strachu a nech nenechá, aby ho strhli dole!
Nech pozoruje sám seba! Nech robí hocičo, len nech robí aspoň niečo! Len tak môže nazbierať skúsenosti. Má prežívať svoj život. Má kráčať po ceste na to, aby pokročil!


Záver

Ver, že aj nad tebou žiari hviezda, ktorá je tvoja. Tvoj anjel strážny stojí pri tebe a dáva na teba pozor. Nech je tvoj život hocijako ťažký vedz, že my sme vždy s tebou. Potrebuješ len skúsenosti. Opusť spupnosť, tvrdohlavosť, trucovitosť a nechaj, aby ťa viedla láska. Vtedy sa určite nájdeme, stretneme. Také roviny sa otvoria pred tebou, kde sú prvotné láska, svätá vôľa a spravodlivosť. Ak si už nastúpil na cestu, ak si ochotný čo i len trochu sa otvoriť voči nám, my urobíme dvakrát toľko krokov k tebe.
Len si dôveruj, dôveruj nám, ale predovšetkým dôveruj svojmu Nebeskému Otcovi. Jeho láska je nekonečná. Môžeš urobiť hocikoľko chýb, mnohokrát môžeš spadnúť, len buď ochotný vstať a zbadať, že On ti podáva svoju ruku.
Tak sa jej chyť!Ďalšie ukážky z knihy sú v Magazíne Duchovno.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 JasonMogma JasonMogma | E-mail | Web | 8. července 2017 v 18:13 | Reagovat

Приветствую Вас! Мое имя Шелестова Надежда. Занимаюсь продажами. Мой опыт работы порядка 7 лет. Среди моих клиентов Латуэль,  и пр.

Буквально на днях к нам пришло уникальное предложение, которое я Вам и предлагаю.

Это Нежнейший экзотический плод - Мангустин, который стал инновацией в диетологии!

Он содержит РЕКОРДНОЕ число необходимых нам микроэлементов, активизирующих быстрое жиросжигание и понижающих килограммы!

Сироп этого фрукта способен растопить до десятка кило жировых скоплений за 2 недели!
Освободитесь от ожирения и сведите к минимуму риск инфаркта, диабета и гипертонии на 89%.

Вы имеете возможность его купить для себя и родным на нашем официальном интернет-ресурсе: http://mangjoo77.mangoosteen.com/

Телефон для связи: 8 (925) 266-49-73

С уважением к Вам Шелестова Надежда.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama